КОНКУРС „ПОД ИСТИМ НЕБОМ НАШЕГ ДОМА“

Основна школа „Бора Станковић“ Каравуково
расписује конкурс за II смотру стваралаштва ученика основних школа
„ПОД ИСТИМ НЕБОМ НАШЕГ ДОМА“
Тема:
Игра и школовање
Тема I Смотре је била „Детињство“. Игра и школовање су нераздвојни део детињства. Из тог разлога настављамо са истраживањем прошлости наших предака и тог периода њиховог живота, како бисмо боље упознали себе и међусобно једни друге. Чувањем своје и поштовањем традиције и обичаја наших суграђана, оплемењујемо себе врлинама, које нам отварају бистрије видике ка мирнијем и лепшем сагледавању стварности и окружењу у којем живимо.
Смотра се налази у Календару такмичења и смотри ученика основних школа 2014/2015.
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/osnovno-obrazovanje-i-vaspitanje/499-kalendar-takmicenja-i-smotri-ucenika-osnovnih-skola

Циљ смотре:
– јачање свести о мултикултуралности;
– подстицање на толеранцију и превазилажење предрасуда о различитостима, превазилажење дискриминаторних ставова и стереотипа;
– неговање народне традиције;
-упознавање са културом, језиком, традицијом, обичајима, стваралаштвом народа који живе у Србији и региону и образују се на свом матерњем језику;
– учење песама, речи, обичаја, игара других народа у виду радионица кроз интерактивне активности и презентација наученог приликом доделе награда.

Задаци смотре:
– јавно представљање способности, вештина, умења, знања ученика из области традиције, културе, уметности, стваралаштва своје националне заједнице.
ПРОГРАМ, НИВОИ И ОРГАНИЗАЦИЈА СМОТРЕ

• Категорије:

1. литерарно стваралаштво – песма, прича на тему „Кад је мој-а деда (баба) ишао-ла у школу…“и „Игра из детињства моје бабе (или мог деде)“
2. ликовно стваралаштво – сви медији и технике ликовног изражавања и стваралаштва на тему: „Игра из детињства моје бабе (или мог деде)“(могу се направити и играчке из детињства бака и дека)
3. филмско стваралаштво (филм у трајању до 10 минута)- тема по избору „Игра из детињства моје бабе (или мог деде)“ или „Кад је мој деда (баба) ишао-ла у школу…“
4. колекционарство (старе фотографије, стари предмети, старе ђачке торбе, књиге, свеске, старе ђачке књижице, дипломе, одећа, обућа, играчке, и сл.)

 Школски ниво (до 28. фебруара) – учествују ученици од 1. до 8. разреда на матерњем језику уз превод на српски језик.
Стручно веће школе или комисија у саставу: педагог, учитељ и наставник по избору, бира највише по 10 радова за сваку категорију наведену у конкурсу. Сваки члан комисије бодује радове засебно и може дати само једном 10 бодова, само једном 9 бодова итд. Бодови се уписују у табеле, сабирају и врши рангирање. Одабрани радови учествују на окружној смотри. На окружној смотри може учествовати мање од 10 радова у свакој категорији, али не више од 10 и водити рачуна да буду заступљени у приближно сразмерном односу радови ученика нижих и виших разреда (по 5 из нижих и 5 из виших разреда).

 Окружни ниво (до 15. марта) – организују стручна друштва или заједнице школа у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Комисију чине три члана: један члан је из Школске управе округа у којем се организује смотра, један члан је координатор из ОШ „Бора Станковић“ Каравуково и један члан је из школе која је домаћин окружне смотре. Комисија бира радове који ће учествовати на републичкој смотри по следећем правилнику:

Правилник окружне смотре*

 Изабрани радови на школском такмичењу се достаљају члановима комисије окружног нивоа у електронској форми (литерарни радови се шаљу на српском језику, ликовни радови се скенирају или фотографишу, филмови се постављају на YouTube или ЦД, старе фотографије се скенирају, а стари предмети фотографишу).

 Сваки члан комисије бодује радове и шаље координатору. Бодовање радова у свим категоријама се врши на исти начин. Радови се бодују бодовима од 1 до 10 и првих 5 у рангу у свакој категорији се пласирају на републичку смотру. На републичку смотру се може пласирати највише 5 радова или мање у свакој категорији, али не више. Рок за приговор је три дана од објављивања резултата окружне смотре.
 Рад комисије има одређени рок (до краја марта) за слање бодова и извештаја организатору смотре.
 Организатор смотре објављује резултате окружних смотри на сајту
http://podistimnebomnasegdoma.weebly.com/
и упућује позив финалистима за учешће на републичкој смотри у Каравукову 24. априла 2015.

*Напомена: због бројних такмичења у периоду који је предвиђен за реализацију окружне смотре, првих 10 радова (по категоријама) са школског такмичења се шаље координатору смотре на podistimnebomnasegdoma@gmail.com
који даље организује бодовање по окрузима.

Сваки рад треба да садржи име и презиме ученика и наставника, разред, школу, место и мејл наставника или школе.

 Републички ниво 24. априла 2015. – Организатор смотре је Министарство просвете, науке и технолошког развоја и ОШ „Бора Станковић“ Каравуково.
Место одржавања републичке смотре је ОШ „Бора Станковић“ у Каравукову (ако је потребно преноћиште, навести приликом потврде доласка. Наставници ће бити смештени код колега, а деца ће бити смештена у домовима ученика наше школе).
Учествују ученици који су се пласирали односно заузели првих 5 места на окружној смотри по категоријама.
Правилник републичке смотре

 Ученици доносе своје радове (или су већ раније достављени):
 литерарне радове који су откуцани на српском језику;
 ликовне радове;
 филмове на ЦД-у
 старе фотографије (оригинал у албуму, на паноу) – враћају се
 старе предмете или фотографије старих предмета – враћају се

 Сви радови ће бити изложени.
 Комисију чини 5 чланова: представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ликовни педагог или ликовни уметник у зависности од доступности вреднује ликовне радове, књижевник – вреднује литерарне радове, етнолог или кустос – вреднује колекционарске предмете и режисер или новинар – вреднује филмове. Рад комисије надгледа координатор смотре.
 Комисија бодује радове – од пристиглих радова бира по 10 из сваке категорије, бодује од 1 до 10 и врши рангирање. Листа бодова се истог дана истиче и образлаже. Дипломе добијају првопласирани, другопласирани и трећепласирани радови, а од 4. до 10. места добијају похвале.

 Рок за приговор је истог дана. Одговор на приговор се добија најкасније у року од једног сата.

 Док комисија врши рангирање радова, ученици имају активности у радионицама.
Обавеза ученика и њихових наставника је да припреме неку стару игру из њиховог краја или да праве играчку од природних материјала коју су израђивали њихове бабе и деде, да донесу потребне реквизите и материјале за рад и имају задатак да представе игру и да је одиграју заједно са осталим ученицима у радионици. Радионице су мешовите, односно у свакој радионици су ученици из различитих школа. Обавезно је да сваки ученик у радионици научи неку реч, отпева део песме или брзалицу на другом језику.

 Након рангирања, радови се излажу и деле се дипломе и похвале. Ученици који су заузели прва три места, читају своје литерарне радове и пројектује се првопласирани филм. Учесници радионица показују игре, изговарају брзалицу, певају песму, показују направљене играчке.

 У току школске године ученици две школе или два одељења из различитих школа и средина ће имати сарадњу у виду размене искустава из области народне традиције у корелацији са матерњим језиком, музичком културом, ликовом културом итд. у виду посета, размене материјала и сл. о чему подносе извештај у виду филма са кадровима који илуструју ту сарадњу. Филм не учествује у такмичењу, већ служи као илустрација остварења циља манифестације – јачање свести о мултикултуралности, превазилажење предрасуда и толерантнији приступ прихватању различитости. Врши се избор две школе које ће следеће године остварити сарадњу, сачинити извештај у виду филма и пројектовати на следећој републичкој смотри. Филм може бити у трајању највише до 10 минута.
 Ученици су у обавези да донесу своје народне ношње (довољна је једна или један пар). Ученици тог дана не морају обући своју ношњу , већ је могу дати да је пробају ученици који желе.

 Свака школа учесница је у обавези да осмисли и направи беџ за своје ученике, који ће их представити (украшени етно мотивима, везом, карактеристичним бојама, предметима и сл.). На крају дана се беџеви размењују међу учесницима.

 Свака школа доноси своје национално јело, посластицу и слично са рецептом који се касније доставља координатору смотре ради објављивања на сајту. Свака школа ће добити изложбени простор за храну и предмете којима ће представити своју школу и националну заједницу (погледајте како је било прошле године http://podistimnebomnasegdoma.weebly.com/ ).

 Организатор обезбеђује техничку опрему, дипломе, похвале, део материјала за радионице и храну за све учеснике.

***На републичкој смотри могу учествовати школе из региона, тј. суседних и других држава. Не учествују у такмичењу, али могу учествовати у радионицама и ревијално за шта добијају захвалнице од организатора.

Дођите да се упознамо!

У Каравукову, 16. 1. 2015. ОШ“Бора Станковић“, Каравуково 25255,
Жарка Зрењанина 90, тел. 025 762 095
аутор смотре и особа за контакт
Татјана Ковачев 062 762 787
podistimnebomnasegdoma@gmail.com

ПОД ИСТИМ НЕБОМ НАШЕГ ДОМА

http://podistimnebomnasegdoma.weebly.com/

На овом сајту су неке од активности са прошлогодишње смотре и најава конкурса за 2014/2015. који ће бити објављен после 20. јануара. Смотра је одобрена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налази се у  Календару смотри и такмичења ученика основних школа.

Дођите да се упознамо!

Направите бесплатно веб-место или блог на WordPress.com..

Горе ↑